Kannergrupp Foyer Norbert Ensch

Mir si frouh dem Kannergrupp am Foyer Norbert Ensch zu Rued-Sir e Chèque vun 4.000 Euro iwwerreecht ze hunn.