Online Umeldung ass zou

Dir kënnt iech nach e Samsden, den 2. Juni op der Plaz vu

15.30 bis 17.30 Auer fir den Haaptlaf a vu

15.30 bis 16.45 fir d'Kannerleef umellen.

Online Umeldung bis e Mettwoch

--> Online Umeldung <-- bis e Mëttwoch, Startgebühr (10km) 8 €

  • Umeldung e Samsden op der Plaz 15.30 - 17.30 Auer, Startgebühr (10km) 10 €
  • Kannerleef, Startgebühr gratis

Online Umeldung 2018

Hei kënn Dir iech online bis den 30.5 fir de Laf umellen:

--> Online Umeldung 2018 <--

Dir kënnt iech och Samsdes, den 2. Juni op der Plaz vu 15.30 bis 17.30 Auer umellen

Widdebierglaf gëtt online ennerstëtzt duerch:

Trainingslaf 2018

Sonndes, den 20. Mee um 10:00 Auer fënnt en Trainingslaf statt, wou mir de Parcours vum Haaptlaf (10km) eng Kéier oflafen.

Mir lafen a verschiddenen Gruppen mat ënnerschidlechem Tempo. Eng Umeldung duerfir ass net néideg.

Treffpunkt ass beim Kulturzenter zu Menster --> Google Maps

--> Online Umeldung 2018 <--

Spend 2018

En eventuelle Bénéfice 2018 spende mir un de Projet

--> Taba <--

Newsletter

2022 ënnerstëtzt duerch:

Haaptsponsor

   

 Co-Sponsoren

          

 

    

  

Online-Sponsoren

   

Sponsoren